محصولات

توضیحات مربوط به صفحه محصولات

SMOOTHSKIN

GOLD

جزئیات

SMOOTHSKIN

BARE

جزئیات

خلاصه


SmoothSkin Gold محصول هوشمند و شخصی از SmoothSkin است. با تشخیص و فن آوری، شما می توانید برای کمتر از 20 دقیقه یک ماه به طور مداوم رایگان استفاده کنید!
SmoothSkin Bare آخرین محصول IPL از SmoothSkin است. درهردقیقه 100 چشمک می زند، SmoothSkin Bare سریع ترین در بازار است و اگر شما رژیم درمان خود را دنبال کنید، میتوانیدآن را به طور کامل جایگزین دستگاه اصلاح خود کنید!

خلاصه مشخصات

قدرت

سرعت

شخصی سازی


جزئیات مشخصات

قدرت

سرعت

اندازه دستگیره

باطری

گارانتی

رژیم رفتاری


4-6 J/cm

50 shots per minute

20cm x 12 cm

None required

2 years

12 weekly treatments followed by ongoing monthly treatments

3 J/cm

100 shots per minute

14cm x 7.5cm

None required

2 years

Weekly treatments until desired results seen

راهکار پویا طراحی وب سایت توسط شرکت راهکار پویا